Delta Lloyd

Zorgverzekeraar Delta Lloyd

Iedere Nederlander van 18 en ouder is verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Gezien het feit dat er tussen de verschillende aanbieders heel wat verschil in het pakket kan zitten, buiten het Basispakket, loont het om te vergelijken. Zo biedt ook Zorgverkeringsmaatschappij Delta Lloyd pakketten voor particulieren en voor collectief verzekerden.

Zorgverkeringsmaatschappij Delta Lloyd biedt in het Basispakket een mogelijkheid om een second opinion te vragen. Dat kan zeker wanneer de uitslag een zware ziekte of ingreep betreft van voordeel zijn. Wanneer u een zorgverzekering bij de Zorgverkeringsmaatschappij Delta Lloyd neemt, kunt u altijd kiezen uit natura of restitutie. Bij natura geldt dat u kiest uit de medische centra waarmee Delta Lloyd een contract heeft afgesloten. De rekening wordt via declaratie betaald. Bij restitutie betaalt de verzekerde de rekening en kan ze declareren. Mocht u kiezen voor een niet bij Delta Lloyd onder contract staand medisch centrum dan kan dit betekenen dat de rekening hoger kan uitvallen waardoor uw eigen deel hoger wordt.

Collectieve verzekering

U kunt als werkgever kiezen voor een collectieve verzekering. Dan krijgen de aangeslotenen een korting op hun premie. Verder geldt dat in deze dienst ook ziekteverzuim kan worden opgenomen. Delta Lloyd zal dan voor het verzuimmanagement zorg dragen. Een verder voordeel is dat u extra diensten in het pakket kunt laten opnemen, zoals psychologische zorg of meer fysiotherapie. Ook zit de gratis Bravo-wijzer in het pakket. Met deze dienst kunt u uw werknemers helpen gezonder te leven. Bravo staat voor:

  • Meer bewegen
  • Niet roken
  • Weinig alcohol
  • Gezonde voeding.

Een andere service is de zorgmakelaar, die eveneens uw medewerkers kan helpen gezond te blijven of door extra service, zoals bemiddeling bij wachtlijsten, het ziekteverzuim terug kan brengen. Ook medewerkers die kiezen om geen collectieve verzekering te nemen, kunt gebruik laten maken van de zorgmakelaar.

Contactgegevens Delta Lloyd

Delta Lloyd
Postbus 4016
5004 JA Tilburg
026-3535353 (lokaal)
zorg@deltalloyd.nl
8.00 - 18.00 (maandag t/m vrijdag)

Onze kortingen

Basisverzekering
9%
Aanvullende verzekering
12%
Korting aanvragen