= @page.name

Zorgverzekeringsmaatschappijen hanteren een voorkeursbeleid op geneesmiddelen. Dit beleid, ook wel preferentiebeleid genoemd, houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke geneesmiddelen (middelen met dezelfde werkzame stof en dezelfde dosering) een voorkeursmiddel aanwijst. Meestal gaat het om het goedkoopste geneesmiddel in die groep. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval alleen dit 'preferente' middel, tenzij een ander middel medisch noodzakelijk is voor een patiënt en dit door de (huis)arts is aangegeven.

Om welke geneesmiddelen gaat het bij preferentiebeleid?

Een maatschappij kiest zelf welke geneesmiddelen hij als voorkeursmiddel aanwijst. Tussen de zorgverzekeraars kunnen er dus verschillen zijn in voorkeursgeneesmiddelen. Je zorgverzekeringsmaatschappij zou je moeten informeren over het preferentiebeleid en deze informatie voor helder en duidelijk beschikbaar maken (bijv. via de website).

Mag mijn zorgverzekeraar bepalen welke medicijnen hij vergoedt?

De overheid bepaalt welke geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking komen. Deze geneesmiddelen zijn opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoeding Systeem (GVS). Als geneesmiddelen niet in het GVS opgenomen zijn, worden ze niet vergoed.

Restitutie zorgvergelijker

Vergoedingslimiet

In het GVS zijn geneesmiddelen onderverdeeld in groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Voor een groep wordt een vergoedingslimiet vastgesteld. Als de prijs van een geneesmiddel uit de groep boven de vergoedingslimiet uitkomt, moet je het verschil zelf bijbetalen.

Voorkeursmiddel

Als je zorgverzekeringsmaatschappij geen verdere beperkingen stelt, heb je recht op vergoeding (tot de limiet) van alle geneesmiddelen uit een groep. Een zorgverzekeraar kan er echter voor kiezen om uit een groep onderling vervangbare geneesmiddelen één of meerdere geneesmiddelen als voorkeursmiddel aan te wijzen. Alleen deze geneesmiddelen komen dan voor vergoeding in aanmerking. Je zorgverzekeraar hanteert dan dus een preferentiebeleid.

Kan ik een ander geneesmiddel kiezen dan het voorkeursgeneesmiddel van mijn zorgverzekeraar?

Ja, je mag altijd zelf een ander medicijn uitkiezen. Je zorgverzekeraar vergoedt echter alleen het aangewezen geneesmiddel.

Als je een ander geneesmiddel wilt gebruiken dan je zorgverzekeraar heeft aangewezen, zonder dat er een medische noodzaak voor is, moet je dit geneesmiddel volledig zelf betalen. Het is niet mogelijk het verschil bij te betalen tussen het aangewezen geneesmiddel en een duurder geneesmiddel.

Wat kan ik doen als mijn apotheek het voorkeursgeneesmiddel niet verstrekt en mij zelf laat betalen?

Als je apotheek een overeenkomst heeft gesloten met je zorgverzekeraar, moet hij het aangewezen voorkeursgeneesmiddel verstrekken.

Als je apotheek een ander geneesmiddel verstrekt dan het voorkeursgeneesmiddel van je zorgverzekeraar en de apotheek je hiervoor zelf laat betalen, is de kans groot dat de zorgverzekeraar dit niet vergoedt wanneer je de rekening bij hem indient. Het is je eigen keuze om het niet-aangewezen geneesmiddel uiteindelijk zelf te betalen.

Zijn er Basisverzekeringen met vrije keuze van zorgverlener en medicijnen?

Wij hebben voor u de basisverzekeringen die  een vrij keuze van zorgverlener en medicijnen voor u op een rij gezet. Lees meer..