Tegen het einde van het jaar vallen de nieuwe zorgpolissen in de bus en mensen staan, zoals ieder jaar, weer voor raadsels. Waarvoor ben ik volgend jaar wel of niet verzekerd?


De Tweede Kamer heeft de minister van Volksgezondheid gevraagd daar verandering in te brengen. Men wil dat duidelijk wordt wat de verschillen zijn ten opzichte van de bestaande polis. Dat geldt met name voor de verslechteringen zoals die bijvoorbeeld bij de fysiotherapie en de tandarts voorkomen.
In principe moet een klant van verzekeraar kunnen veranderen. Veel mensen durven dat niet omdat ze niet of niet zeker weten of ze bij de nieuwe zorgverzekeraar verzekerd zijn voor bepaalde medicijnen of behandelingen. Met name de alternatieve zorg is daar een goed voorbeeld van.

De basisverzekering heeft een door de minister vastgesteld pakket. Dat pakket moet iedere zorgverzekeraar aanbieden. Dus is de basisverzekering altijd hetzelfde? Helaas is dat niet het geval, want het is mogelijk dat mensen alleen bij door de zorgverzekeraar vastgelegde huisartsen of ziekenhuizen terecht kunnen. Dus zal iemand die tevreden is over de huidige huisarts niet veranderen. Alleen al om te voorkomen dat hij moet wisselen. Of hij wordt bij een overstap verrast met de mededeling dat een andere huisarts genomen moet worden.

Dat is alles nog veel ingewikkelder wanneer men een aanvullende verzekering neemt. Want daar verandert de in het pakket zittende zorg ieder jaar weer. Veelal zijn het verslechteringen. Neem de tandarts. De keuze is om een aanvullende verzekering te nemen voor tandzorg waarbij minimaal 250€ per jaar een maximaal 750€ per jaar vergoed wordt. Overigens is dit bedrag exclusief het deel dat men toch al zelf moet betalen.

Dat maakt alles extra ingewikkeld. Bij de basisverzekering hoort een eigen risico van 360€. Men kan daarnaast ervoor kiezen een extra eigen risico te nemen tot 500€, waardoor de maandpremie lager wordt. De laagste premie, waarmee vaak wordt gestunt, heeft dus een eigen risico van 860€.
Naast dat eigen risico geldt bij de aanvullende verzekering vaak een bijbetaling. Die is afhankelijk van de ingreep, de behandeling of de soort zorg. Over het algemeen moet men zo'n 30% zelf betalen. Dat staat dus los van het eigen risico van 360€.

Omdat het allemaal zo technisch en verwarrend is geworden en het nauwelijks mogelijk is om de ene met de andere verzekering te vergelijken, eist de Tweede Kamer nu dat vanaf volgend jaar de zorgverzekeraar bij de aanbieding van de nieuwe polis precies moet aangeven wat er verandert.