Prinsjesdag 2013: De Zorgtoeslag gaat op de schop

= @page.properties['publish_date']

De algemene boodschap die koning Willem-Alexander op Prinsjesdag 2013 verkondigde, was dat de klassieke Nederlandse verzorgingsstaat langzaam moet gaan veranderen tot een participatiesamenleving. Deze verschuiving heeft uiteraard ook gevolgen tot de zorg. Echter lijkt het deze Prinsjesdag erop dat de zorgconsument redelijk gespaard zal blijven in 2014.

Wat zijn de belangrijkste punten uit de troonrede van 2013 betreft de zorg?

De koning geeft aan dat zonder ingrijpen de overheidskosten te hoog blijven. De regering wil dan ook maatregelingen gaan doorvoeren die de overheid in totaal 6 miljard euro moeten gaan besparen. Binnen de zorg zullen ook een aantal maatregelen worden genomen om zo het gat in de overheidskas te dichten. Ten eerste wil de regering de fraude en de verspilling binnen de zorg aanpakken. Dit wil men bereiken door meer zorg via de huisarts te laten verlopen. Men zal dus in de toekomst minder snel doorgestuurd worden naar een specialist. Verder moet de arts strikter zijn op het verlenen van verzekerde zorg. Dit houdt in dat er beter wordt gekeken of de patiënt ook daadwerkelijk belang heeft bij bepaalde zorg. Deze maatregel moet de overheid ongeveer 250 miljoen euro gaan opleveren. Ten tweede wil de regering de kosten van geneesmiddelen gaan aanpakken. Men wil meer toezicht op de inkomsten en uitgaven van de farmaceutische industrie. Deze maatregel moet de staatskas met ongeveer 750 miljoen euro ophogen. De laatste en de ook meest merkbare verandering binnen de zorg voor de consument, betreft de zorgtoeslag. De plannen zijn om de zorgtoeslag te gaan beperken. De regering wil de zorgtoeslag gaan bundelen met andere inkomensafhankelijke toeslagen, zoals de huurtoeslag, in één huishoudstoeslag. Voor sommige inkomens zal dit betekenen dat de zorgtoeslag zal gaan afnemen en voor de lagere inkomens zal de zorgtoeslag hoger worden. Het voornemen om het eigen risico inkomensafhankelijk te maken is volledig van de baan. Dit heeft wel als gevolg dat de hogere inkomens de algemene heffingskorting gaan verliezen. Het algemene eigen risico zal in het komende jaar 350 euro blijven. Deze laatste maatregel moet ongeveer 320 miljoen euro gaan besparen.