Leden NVZ stemmen in met Zorgakkoord

= @page.properties['publish_date']

Op 16 juli jl. zijn er onderhandelingsakkoorden gesloten tussen minister Edith Schippers en de zorgverzekeraars en -verleners. Het doel is een zorgakkoord te sluiten waarbij 1 miljard per jaar bespaard zal worden op de zorg vanaf 2015.
Na instemming van de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afgelopen maandag 26 augustus met de onderhandelingsakkoorden voor medisch specialistische zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de eerste lijn, volgt nu ook de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) met goedkeuring van het akkoord. Tijdens de ledenvergadering stemde een grote meerderheid voor.

Deels liggen de afspraken in het zorgakkoord nu vast. Zo mag de stijging van de zorgkosten in 2014 maximaal 1,5% en in 2015 maximaal 1% bedragen. Voor dit jaar is nog voorzien in een stijging van de kosten met 2,5%.

Diverse maatregelen die in de onderhandelingsakkoorden staan vermeld hebben betrekking op efficiƫntie, zoals het verminderen van het aantal ziekenhuizen waar specifieke operaties kunnen worden uitgevoerd of het laten uitvoeren van kleine ingrepen door een huisarts in plaats van een specialist. Ook krijgen huisartsen een grotere rol bij de verdeling van zorg over de plaatselijke hulpverlening. Ook komt er meer aandacht voor gezamenlijke inkoop voor zorginstellingen.
De basisverzekering bij de zorgverzekeraars zal verder worden versoberd. Welke onderdelen in het pakket zullen worden aangescherpt, ligt nog niet vast.

Bijzonder aan dit akkoord is dat burgers mee mochten denken over de wijze waarop de besparing in de zorg zou kunnen worden gerealiseerd. Op 12 en 24 september vinden de laatste vergaderingen over het zorgakkoord plaats bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Orde van Medische Specialisten.