Het is nog allerminst zeker of de hogere winsten die de zorgverzekeraars boekten, zullen leiden tot lagere zorgpremies. Hoewel minister Edith Schippers pas nog stellig beweerde dat deze winsten absoluut tot lageren premies zouden moeten leiden, zeggen de verzekeraars Menzis en Achmea dat dit nog helemaal niet zeker is.

Eerder bleek dat de zorgverzekeraars enorme winsten hebben gemaakt.De Nederlandsche Bank kwam met een voorspelling over de winst van alle negen Nederlandse ziektekostenverzekeraars in 2012. Deze winst kwam volgens de prognose uit op het bedrag van 1.4 miljard euro. Volgens ingewijden werd die winst met name gemaakt door goedkopere medicijnen en door een 'scherpe inkoop van zorg'.

Op grond van deze berichten meldde de belangenvereniging voor medici en paramedici VvAA in de Volkskrant dat de premie voor elke verzekerde met wel vijftien euro per maand omlaag kan. Volgens Edwin Brugman kunnen verzekeraars het zich veroorloven om deze winst ten goede te laten komen van premieverlaging. Brugman, directeur kennismanagement van VvAA, meent dat de verzekeraars in de afgelopen jaren dermate hoge reserves hebben opgebouwd, dat het niet nodig is om deze winst daarvoor te gebruik. De gehele winst kan volgens hem dus gebruik worden om mensen een premieverlaging aan te bieden. Uit de Tweede kamer kwamen direct geluiden dat dit een prima idee was en minister Schipper stelde vervolgens een premieverlaging te verwachten al voegde ze daar wel aan toe dat ze de zorgverzekeraars niets ging verplichten.

De zorgverzekeraars geven echter aan vooralsnog niets van plan te zijn. In gesprek met het Financeele Dagblad zegt Roger van Boxtel, topman van Menzis, dat de verzekeraars de komende jaren minder compensatie krijgen voor de risico's die ze lopen. Bovendien krijgen de verzekeraars steeds meer zorgtaken toebedeeld. Hoewel de zorgverzekeraars vorig jaar met 1.4 miljard euro de winst verdubbeld zagen worden, meent van Boxtel dat deze winst al gedeeltelijk is teruggekeerd naar de verzekerden door de premieverlaging die dit jaar in ging. Eerder dit jaar was er namelijk een premieverlaging van een procent. Ook Achmea tempert de verwachtingen door te stellen dat de premies dit jaar al verlaagd werden, terwijl de kosten blijven stijgen.