Geen vergoedingen uit basispakket geschrapt in 2014

= @page.properties['publish_date']

Veel mensen waren bang dat er in 2014 opnieuw zou worden geschrapt op de zorgverzekering en dan met name het basispakket. Niets blijkt minder waar. Uit een brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer, blijkt namelijk dat er in 2014 geen vergoedingen zullen worden geschrapt uit het basispakket van de zorgverzekering. Wel zullen er twee behandelingen worden toegevoegd aan het basispakket. Ook vervalt het maximum aantal behandelingen bij een psycholoog, waardoor mensen met zware psychische problemen beter geholpen kunnen worden zonder dat er direct een dure specialist aan de pas moet komen.

Er zijn wel enkele belangrijke wijzigingen, meldt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de brief die ze vorige week schreef aan de Tweede Kamer. Schippers benadrukt allereerst dat er geen behandelingen of hulpmiddelen zullen verdwijnen uit het pakket, maar dat er wel twee behandelingen bijkomen. Het gaat om bijzondere behandelingen voor patiënten met een ernstige vorm van de ziekte van Crohn en voor mensen met geïnfecteerde pancreasnecrose.

Hulpmiddel

De bekostiging van thuisdialyseapparatuur en de vacuümpomp blijft in het basispakket, maar veranderd van categorie. Beiden vallen op dit moment in het basispakket onder hulpmiddelen en volgend jaar zullen beide vallen onder medisch-specialistische zorg. Hierdoor wijzigt er voor de verzekerde overigens niet zo veel en de kosten veranderen helemaal niet. De enige aanpassing is het feit dat het ziekenhuis hierdoor officieel verantwoordelijk is voor deze apparatuur en de volledige vacuümtherapie. Dit zorgt voor betere apparatuur en meer controle vanuit het ziekenhuis.

Geestelijke gezondheidszorg

Ook binnen de geestelijke gezondheidszorg verandert er het een ander per 1 januari 2014. Zo is er geen maximumaantal bezoeken meer voor behandelingen bij een psycholoog. Op dit moment kan men maximaal vijf sessies volgen bij een psycholoog; daarna zal het eigen risico worden aangesproken. Dit maximumaantal vervalt dus. Hierdoor kunnen patiënten met zware psychische problemen binnen de basisbehandeling van de GGZ blijven en hoeven ze niet naar een dure specialist. Speciaal hiervoor komen er vier zorgcategorieën die samen de nieuwe Generalistische Basis GGZ gaan heten.