Steeds meer mensen betalen zorgpremie niet

= @page.properties['publish_date']

Het aantal mensen die hun zorgpremie niet betalen, is dit jaar flink gestegen. Sinds januari is het aantal mensen dat hun zorgpremie niet betaalt, gestegen met meer dan vijf procent. Verwacht mag worden dat deze trend zich verder door zal zetten. Reden voor de toename van het aantal wanbetalers is wellicht het eigen risico dat begin dit jaar flink steeg.

Eigen risico

De zorgpremie ging dit jaar flink omhoog waarbij het eigen risico werd verhoogd van 220 euro naar 350 euro. Dit lijkt een van de belangrijkste oorzaken te zijn van het feit dat steeds meer mensen hun zorgpremie niet betalen. Waar het aantal wanbetalers jarenlang stabiel bleef op ongeveer 300.000, waren er begin juni al 314.000 wanbetalers en verwacht men dat dit er eind dit jaar 340.000 zullen zijn. Of de mensen niet betalen omdat ze het geld niet hebben of omdat ze boos zijn vanwege de flinke stijging, is niet bekend.

Overigens gaan die aantallen over personen die langer dan een half jaar hun zorgpremie niet betaald hebben. Wanneer dit het geval is, wordt het verschuldigde bedrag ingehouden van salaris of uitkering. Overigens ligt het aantal mensen dat door de stijging van het eigen risico in de problemen komt waarschijnlijk nog veel hoger: zorgverzekeraars geven namelijk aan dat ook nog eens veel mensen een betalingsregeling treffen voordat het de grens van een half jaar bereikt is. Op deze manier voorkomen ze dat het verschuldigende bedrag van hun loon of uitkering wordt afgehaald en ontlopen ze bovendien een boete.

Het rijk betaalt

Die boete bedraagt 35 procent van het te betalen bedrag. Het college voor zorgverzekeringen zorgt voor de bronheffing op loon of uitkering. Vervolgens maken zij het geld over naar de zorgverzekeraars die ook een extra vergoeding krijgen voor de kosten die ze gemaakt hebben bij wanbetalers. Deze vergoedingen kosten het rijk geld en lang niet alle mensen betalen hun achterstallige schulden. Eerder waren er forse kritieken op het feit dat het eigen risico omhoog ging. De algemene mening was dat het rijk hun eigen rekening bij de mensen neerlegden. Door de vele wanbetalers lijkt de overheid hier nu alsnog zelf voor op te draaien.