Aan de voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mevr. Helma Neppérus) zijn gisteren 90.000 handtekeningen overhandigd voor het behoud van de restitutieverzekering. Patienten en zorgprofessionals ondertekenden de petitie "Ik ben voor keuzevrijheid in de zorg" om zich voorstander te tonen voor het mogen kiezen van welke zorgverlener hen behandelt.

In het regeerakkoord van de VVD en de PvdA staat dat de restitutiepolis voor de basisverzekering wordt afgeschaft en er geen verplichting voor zorgverzekeraars is om redelijke vergoedingen te bieden voor niet-gecontracteerde zorg. Met de overhandiging van de handtekeningen blijkt nu dat er geen draagvlak is voor de aanpassing van het betreffende artikel 13 van de zorgverzekeringswet.

De redenering achter het afschaffen van de restitutiepolis, en daarmee de vrije zorgkeuze, is dat met het aangaan van contracten tussen zorgverzekeringsmaatschappijen en zorginstellingen de kwaliteit en de kosten van de zorg omhoog zouden gaan. Door patienten naar door te sturen naar specifieke zorgverleners zou er hogere specialisatie ontstaan. In De Slag om Nederland besteedde de VPRO aandacht aan de gevolgen van de aantasting van vrije zorgkeuze.